Kuismachines

Veegmachine

Veegmachine kopen op accu, hybride, benzine, gas of diesel met reinigingscapaciteit tot 3000m²/u, veegbreedte tot 2 m, vergaarbak tot 40 l en meer, voor outdoor of indoor toepassing

Veegmachines zijn een specifieke categorie binnen onze kuismachines om droog vuil zoals stof, peuken, bladeren, kiezeltjes, papier en zwerfvuil te vegen en op te zuigen. Ze worden meestal gebruikt voor reiniging van buitenruimtes zoals parkings en terrassen, trottoirs, straten, maar ze kunnen ook ingezet worden voor de reiniging van binnenruimtes zoals magazijnen, fabrieksvloeren, ondergrondse parkings en andere grote industriële of openbare ruimtes. Veegmachines kennen een ontwerp dat toelaat snel en efficiënt grote oppervlakken schoon te maken. Doorgaans beschikken  ze over een hoofdbezem en zijborstels. De veegbreedte bedraagt tussen de 50 cm en 2 m, afhankelijk van het type en model. Ook hier bestaan zowel zitmodellen als manuele veegmachines, dit zijn de zogenaamde achterloopmodellen. Hun vergaarbakken hebben volumes van 20 tot 40 l en meer. Krachtige veegmachines kunnen qua reinigingscapaciteit tot 3000 m² per uur schoonvegen, zowel outdoor als indoor.

De aandrijving is elektrisch (batterij), hybride, op diesel, benzine of gas.