Transpalletten

Weegtranspallet

Weegtranspalletten wegen en transporteren de goederen tegelijkertijd minstens één rit uitspaart naar het weegpunt

Een weegtranspallet verenigt 2 activiteiten in één beweging: verplaatsen van goederen en ze tegelijk wegen. Daartoe rusten we de transpallet uit met 4 sensoren en een display die u het exacte gewicht uitdrukt in gewichtsmaat naar keuze en met of zonder tarra functie. Desgewenst kunnen de data via bluetooth of wifi doorgestuurd worden naar een centrale computer. Het grote voordeel aan een weegtranspallet bestaat eruit dat de rit naar een stationair geïnstalleerde weegschaal vervalt: hier kan heel wat tijdswinst worden geboekt. Ook vergemakkelijkt de mobiele weegtranspallet de logistieke opvolging.